Dr. Xian-Bin Li won "Best Poster Award" at SPC2013
Author : Yan-Hao Yu
2013-07-26

The 19th National Semiconductor Physics Conference (SPC2013) was held on July 14-18, 2013, Weihai, China. Lei Wang, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Yan Wang and Prof. Jing Feng participated in this forum and Xian-Bin Li received a best poster award.