Congratulations to eight PhD students on passing PhD Defense
Author : Yang Zhiyong
2011-06-15

PhD Defense was held on Jun. 1, 2011. Bing-Rong Gao, Zi-Qi Yan, Li-Gang Niu, Ji-Hong Zhao, Dan-Dan Zhang, Ye Tian and Jie Yang passed the defense and were awarded the Degree of PhD.