Nat. Commun.

 

 • Zhuo-Chen Ma, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Xin-Yu Hu, Chun-He Li, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser programmed artificial musculoskeletal systems,


 • Lei Wang, Zhuo Wang, Hai-Yu Wang, Gustavo Grinblat, Yu-Li Huang, Dan  Wang, Xiao-Hui Ye, Xian-Bin Li, Qiao-Liang Bao, Andrew Thye-Shen Wee,  Stefan A. Maier, Qi-Dai Chen, Min-Lin Zhong, Cheng-Wei Qiu and Hong-Bo  Sun, Slow cooling and efficient extraction of C-exciton hot carriers in MoS2 monolayer,

 

 • Da Yin, Jing Feng, Rui Ma, Yue-Feng Liu, Yong-Lai Zhang, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun,Efficient and mechanically robust stretchable organic light-emitting devices by a laser-programmable buckling process,

 

 • Yun-Lu Sun, Qi Li, Si-Ming Sun, Jing-Chun Huang, Bo-Yuan Zheng, Qi-Dai Chen, Zheng-Zhong Shao and Hong-Bo Sun,Aqueous multiphoton lithography with multifunctional silk-centred bio-resists,Nano Today

 

 • Dan Wang, Xian-Bin Li, Dong Han, Wei Quan Tian and Hong-Bo Sun, Engineering two-dimensional electronics by semiconductor defect physics,

 

 • Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Designable 3D nanofabrication by femtosecond laser direct writing,

 

 • Yong-Lai Zhang, Li Guo, Shu Wei, Yin-Yan He, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, and Feng-Shou Xiao, Direct imprinting of microcircuits on graphene oxides film by femtosecond laser reduction,Adv. Mater.

 

 • Shun-Xin Li, Yi-Shi Xu, Cheng-Long Li, Qi Guo, Gong Wang, Hong Xia, Hong-Hua Fang, Liang Shen and Hong-Bo Sun, Perovskite single-crystal microwire-array photodetectors with performance stability beyond one year,

 

 • Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Jia-Nan Ma, Dan Wang, Xian-Bin Li and Hong-Bo Sun, Quantum confined superfluidics enabled moisture actuation based on unilaterally structured graphene oxide papers,

 

 • Bing Han, Yong-Lai Zhang, Lin Zhu, Ying Li, Zhuo-Chen Ma, Yu-Qing Liu, Xu-Lin Zhang, Xiao-Wen Cao, Qi Dai Chen, Cheng-Wei Qiu, and Hong-Bo Sun, Plasmonic-assisted graphene oxide artificial muscles, Adv. Mater. 31,1806386 (2019).

 

 • Ran Ding, Xue-Peng Wang, Jing Feng, Xian-Bin Li, Feng-Xi Dong, Wei-Quan Tian, Jia-Ren Du, Hong-Hua Fang, Hai-Yu Wang, Takeshi Yamao, Shu Hotta and Hong-Bo Sun, Clarification of molecular doping mechanism in organic single-crystalline semiconductors and their applications in color-tunable light-emitting devices,

 

 • Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Yu-Qing Liu, Bing Han and Hong-Bo Sun, Light mediated manufacture and manipulation of actuators,

 

 • Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, and Hong-Bo Sun, Moisture-responsive graphene paper prepared by self-controlled photoreduction,

 

 • Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Yu Jin, and Hong-Bo Sun, Broadband light extraction from white organic light-emitting devices by employing corrugated metallic electrodes with dual periodicity, Adv. Mater. 25, 6969 (2013).

 

 • Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yan Wang, Shou-Jun Zhu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Wei Han, Huai-Liang  Xu, Bai  Yang, and  Hong-Bo Sun, Direct observation of quantum confined graphene-like states and novel hybrid states in graphene oxide by transient spectroscopy, Adv. Mater. 25, 6539 (2013).

 

 • Yu Jin, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Yu Bai, Lu Chen, Tian Lan, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Solving efficiency-stability tradeoff in top-emitting organic light-emitting devices by employing periodically corrugated metallic cathode, Adv. Mater. 24, 1187 (2012).

 

 • Dong Wu, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Jia Yao, Xi Yao, Li-Gang Niu, Jiang-Nan Wang, Lei Jiang, and Hong-Bo Sun, Curvature-driven reversible in-situ switching from pinned to roll-down surperhydrophobic states for water droplet transportation,

 

 • Hong Xia, Juan Wang, Ye Tian, Qi-Dai Chen, Xiao-Bo Du, Yong-Lai Zhang, Yan He, and Hong-Bo Sun, Ferrofluids for fabrication of remotely controllable micro-nanomachines by two-photon polymerization, Adv. Mater. 22, 3204 (2010).Angew. Chem. Int. Ed.

 

 • Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Rui-Zhu Yang, Xiang Meng, Lu Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Dynamically tunable protein microlenses,

 

 • Ya-Wei Hao, Hai-Yu Wang, Ying Jiang, Qi-Dai Chen, Kosei Ueno, Wen-Quan Wang, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Hybrid states dynamics of gold nanorods/dye J-aggregate under strong coupling,ACS Nano

 

 • Yong-Lai Zhang, Ye Tian, Huan Wang, Zhuo-Chen Ma, Dong-Dong Han, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Dual-3D femtosecond laser nanofabrication enables dynamic actuation,

 

 • Bin-Bin Xu, Lei Wang, Zhuo-Chen Ma, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Chao Lv, Bing Han, Xin-Ze Xiao, Xu-Lin Zhang, Yong-Lai Zhang, Kosei Ueno, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon mediated programmable optical nanofabrication of oriented silver nanoplate,

 

 • Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Song-Nan Qu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Common origin of green luminescence in carbon nanodots and grapheme quantum dots,  Adv. Energy Mater.

 

 • Lei Wang, Hai-Yu Wang, Hao-Tong Wei, Hao Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Unraveling charge separation and transport mechanism in aqueous-processed polymer/CdTe nanocrystal hybrid solar cells, .Adv. Funct. Mater.

 


 • Wei Wang,  Bing Han,  Yang Zhang,  Qi Li,  YongLai Zhang,  DongDong Han and HongBo Sun, Laser-Induced Graphene Tapes as Origami and Stick-On Labels for Photothermal Manipulation via Marangoni Effect,  Adv. Funct. Mater. 2006179 (2020)

  


 • Ming-Hui An, Ran Ding, Qin-Cheng Zhu, Gao-Da Ye, Hai Wang, Ming-Xu Du, Shuo-Nan Chen, Yu Liu, Mei-Li Xu, Ting Xu, Wei Wang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Well Balanced Ambipolar Organic Single Crystals toward Highly Efficient Light-Emitting Devices,  Adv. Funct. Mater. 30, 2002422 (2020)


 • Ran Ding, Feng-Xi Dong, Ming-Hui An, Xue-Peng Wang, Mo-Ran Wang, Xian-Bin Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, High-color-rendering and high-efficiency white organic light-emitting devices based on double-doped organic single crystals,

 

 • Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, and Hong-Bo Sun,Phase-change superlattice materials towards low-power-consumption and high-density data storage: microscopic picture, working principles, and optimization,

 

 • Bing Han, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Carbon-based photothermal actuators,

 

 • Jian-Nan Wang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Jing Feng, Huan Wang, Yan-Hao Yu, Hong-Bo Sun,  Wearable superhydrophobic elastomer skin with switchable wettability, Adv. Funct. Mater. 28,1800625 (2018).

 

 • Wei Wang, Yu-Qing Liu, Yan Liu, Bing Han, Huan Wang, Dong-Dong Han, Jian-Nan Wang, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Direct laser writing of superhydrophobic PDMS elastomers for controllable manipulation via Marangoni effect,

 

 • Ran Ding, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Wei Zhou, Yang Liu, Xu-Lin Zhang, Xue-Peng Wang, Hong-Hua Fang, Bin Xu, Xian-Bin Li, Hai-Yu Wang, Shu Hotta and Hong-Bo Sun, Highly efficient three-primary-color organic single-crystal light-emitting devices with balanced carrier injection and transport, Adv. Funct. Mater. 27, 1604659 (2017).

 

 • Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Yu-Qing Liu, Hao-Bo Jiang, Bing Han, Xiu-Yan Fu, Hong Ding, Huai-Liang Xu and Hong-Bo Sun, Bioinspired graphene actuators prepared by unilateral UV irradiation of graphene oxide papers,

 

 • Ran Ding, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Wei Zhou, Hong-Hua Fang, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Fabrication and characterization of organic single crystal-based light-emitting devices with improved contact between the metallic electrodes and crystal,

 

 • Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Zi-Ruo Hong, and Hong-Bo Sun,  Bioinspired fabrication of superhydrophobic graphene films by two-beam laser interference,     Adv. Funct. Mater. 24, 4595 (2014).

 

 • Lei Wang, Hai-Yu Wang, Hong-Hua Fang, Hai Wang, Zhi-Yong Yang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen, Wei Han, and Hong-Bo Sun, Universal electron injection dynamics at nano interfaces in dye-sensitized solar cells, Adv. Funct. Mater. 22, 2783 (2012)

 

 • Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Jie Yang, Xu-Lin Zhang, Rui Yang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Distributed feedback lasers based on thiophene/phenylene co-oligomer single crystals, Adv. Funct. Mater. 22, 33 (2012).

 

 • Dong Wu, Jian-Nan Wang, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Shuai Zhao, Hao Zhang, Hong-Bo Sun, and Lei Jiang, Three-level biomimetic rice leaf surfaces with controllable anisotropic sliding, Adv. Funct. Mater. 21, 2927 (2011).Laser Photon. Rev.

 

 • Hai Wang, Hai-Yu Wang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Hong-Bo Sun, Fangcheng Huang, Waseem Raja, Andrea Toma, and Remo Proietti Zaccaria, Hybrid-state dynamics of dye molecules and surface plasmon polaritons under ultrastrong coupling regime, Laser Photon. Rev. 12, 1700176 (2018).

 

 • Xue-Qing Liu, Qi-Dai Chen, Kai-Min Guan, Zhuo-Chen Ma, Yan-Hao Yu, Qian-Kun Li, Zhen-Nan Tian and Hong-Bo Sun, Dry-etching-assisted femtosecond laser machining,

 

 

 • Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi and Hong-Bo Sun, Light manipulation in organic light-emitting devices by integrating micro/nano patterns,

 

 • Muhammad Irfan Abid, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Xue-Wen Wang, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Angle-multiplexed optical printing of biomimetic hierarchical 3D textures,

 

 • Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Yun-Fei Li, Yu-Qing Liu, Chun-Hao Li and Hong-Bo Sun, Bioinspired few-layer graphene films prepared by template-directed chemical vapor deposition on femtosecond laser-structured Cu foil

 

 • Huai-Liang Xu, Ya Cheng, See-Leang Chin, Hong-Bo Sun, Femtosecond laser ionization and fragmentation of molecules for environmental sensing,Laser Photon. Rev. 9, 275, (2015).

 

 • Dong-Xu Liu, Yun-Lu Sun Wen-Fei Dong, Rui-Zhu Yang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Dynamic laser prototyping for biomimetic nanofabrication, Laser Photon. Rev. 8, 882, (2014).

 

 • Hong-Hua Fang, Jie Yang, Jing Feng, Takeshi Yamao, Shu Hotta, and Hong-Bo Sun, Functional organic single crystals for solid-state laser applications,

 

 • Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Yue-De Yang, Qi-Dai Chen, Jing Feng, Yong-Zhen Huang, and Hong-Bo Sun, Whispering gallery mode lasing from patterned molecular single-crystalline microcavity array, Laser Photon. Rev. 7, 281 (2013).Phys. Rev. Lett.

 

 • Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Junhyeok Bang, Xue-Peng Wang, Dong Han, Damien West, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Directional forces by momentumless excitation and order-to-order transition in Peierls-distorted solids: The case of GeTe,

 

 • Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Nian-Ke Chen, W. Q. Tian, Damien West, Hong-Bo Sun and S. B. Zhang, Determination of formation and ionization energies of charged defects in two-dimensional materials, .

 

 • Xian-Bin Li, Xiu-Quan Liu, Xin Liu, Dong Han, Ze Zhang, Xiao-Dong Han, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Role of electronic excitation in the amorphization of Ge-Sb-Te alloys,Small

 

 • Yun-Lu Sun, Si-Ming Sun, Pan Wang, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Customization of protein single-nanowires for optical biosensing,

 

 • Dong Wu, Si-Zhu Wu, Shuai Zhao, Jia Yao, Jiang-Nan Wang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Rapid controllable fabrication of regular complex microarchitectures by capillary assembly of micropillars and their application in selectively trapping/releasing microparticles,

 

 • Bin-Bin Xu, Hong Xia, Li-Gang Niu, Yong-Lai Zhang, Kai Sun, Qi-Dai Chen, Ying Xu, Zhi-Qiu Lv, Zhi-Hong Li, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Flexible nanowiring of metal on nonplanar substrates by femtosecond-laser-induced electroless plating, .Small Methods

 

 • Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Femtosecond-laser direct writing of metallic micro/nanostructures: from fabrication strategies to future applications,Light Sci. Appl.

 

 • Da Yin, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang, Ai-Wu Li, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Mechanically robust stretchable organic optoelectronic devices built using a simple and universal stencil-pattern transferring technology,

 

 • Lei Wang, Qi-Dai Chen, Xiao-Wen Cao, Buividas R, Wang XW, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun,Plasmonic nano-printing: large-area nanoscale energy deposition for efficient surface texturing,

 

 • Lei Wang, Qi Li, Hai-Yu Wang, Jing-Chun Huang, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Zheng-Zhong Shao, and Hong-Bo Sun, Ultrafast optical spectroscopy of surface-modified silicon quantum dots: unraveling the underlying mechanism for the ultrabright and color-tunable photoluminescence,

 

 • Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Li-Gang Niu, Tong Jiang, Dong-Xu Liu, Lu Zhang, Ying-Shuai Wang, Dong-Pyo Kim, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Protein-based soft micro-optics fabricated by femtosecond laser direct writing, .Adv. Opt. Mater.

 

 • Da Yin, Nai-Rong Jiang, Zhi-Yu Chen, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Roller-assisted adhesion imprinting for high-throughput manufacturing of wearable and stretchable organic light-emitting devices, Adv. Opt. Mater. 1901525 (2019)..

 

 

 • Yan-Gang Bi, Yue-Feng Liu, Da Yin, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin metal film as the transparent electrode in ITO-free organic optoelectronic devices,

 

 • Yang Chen, Nan Zhang, Yun-Fei Li, Yan-Gang Bi, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Microscale-patterned graphene electrodes for organic light-emitting devices by a simple transfer-pattern strategy,

 

 • Qing Shi, Hong Xia, Pu Li, Ying-Shuai Wang, Lei Wang, Shun-Xin Li, Gong Wang, Chao Lv, Li-gang Niu and Hong-Bo Sun, Photothermal Surface Plasmon Resonance and Interband Transition-Enhanced Nanocomposite Hydrogel Actuators with Hand-Like Dynamic Manipulation, Adv. Opt. Mater. 5, 1700442 (2017).

 

 • Hai Wang, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Angelica Carrara, Remo Proietti Zaccaria, Hong-Bo Sun and Andrea Toma, Multimode coherent hybrid states: ultrafast investigation of double rabi splitting between surface plasmons and sulforhodamine 101 dyes,

 

 • Jian-An Huang, Yong-Lai Zhang, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, SERS-enabled lab-on-a-chip systems,

 

 • Dong Wu, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Xu-Lin Zhang, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Luke P. Lee, and Hong-Bo Sun, Bioinspired Fabrication of High-Quality 3D Artificial Compound Eyes by Voxel-Modulation Femtosecond Laser Writing for Distortion-Free Wide-Field-of-View ImagingAdv. Opt. Mater. 2, 751 (2014).

 

 • Li Guo, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hao-Bo Jiang, Dan Wang, Xian-Bin Li, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Laser-mediated programmable N-doping and simultaneous reduction of graphene oxides, Adv. Opt. Mater. 2, 120 (2014).

 

 • Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Photoreduction of graphene oxides: methods, properties and applications, Adv. Opt. Mater. 2, 10 (2014).

 

 • Yu Jin, Jing Feng, Ming Xu, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Matching photocurrent of sub-cells in double-junction organic solar cells via coupling between surface-plasmon-polariton and microcavity modes,

 

 • Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Ya-Feng Wang, Ya-Wei Hao, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Unraveling bright molecule-like state and dark intrinsic state in green-fluorescence graphene quantum dots via ultrafast spectroscopy,

 

 • Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Wen-Yi Zhang, Xue-Qing Liu, Jian-Nan Wang, Dan-Dan Zhang, Hao-Bo Jiang, Ran Zhang, and Hong-Bo Sun, Silver coated rose petal: a green, facile, low-cost and sustainable fabrication of SERS substrate with unique superhydrophobicity and high efficiency, Adv. Opt. Mater. 1, 56 (2013).NPG Asia Mater.

 

 • Jian-Nan Wang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Jing Feng, Hong-Bo Sun, Pneumatic smart surfaces with rapidly switchable dominant- and latent-superhydrophobicity,Chem. Commun.

 

 • Lu Zhang, Ying-Shuai Wang, Yang Yang, Fan Zhang, Wen-Fei Dong, Sheng-Yan Zhou, and Hong-Bo Sun, Magnetic/upconversion luminescent mesoparticles of Fe3O4@LaF3: Yb3+, Er3+ for dual-modal bioimaging,

 

 • Ran Zhang, Bin-Bin Xu, Xue-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Ying Xu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, High efficiency SERS test strip,

 

 • Bin-Bin Xu, Ran Zhang, Xue-Qing Liu, Huan Wang, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Lei Wang, Zhuo-Chen Ma, Jin-Feng Ku, Feng-Shou Xiao, and Hong-Bo Sun, On-chip fabrication of silver microflower arrays as a catalytic microreactor for allowing in-situ SERS monitoring,

 

 • Lu Zhang, Fan Zhang, Wen-Fei Dong, Jun-Feng Song, Qi-Sheng Huo, and Hong-Bo Sun, Magnetic-mesoprous Janus particles,Nanoscale

 

 • 348. Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Nacre-inspired moisture-responsive graphene actuators with robustness and self-healing properties, Nanoscale 11, 20614 (2019).

 

 • Shun-Xin Li, Hong Xia, Yi-Shi Xu, Chao Lv, Gong Wang, Yun-Zhi Dai and Hong-Bo Sun, Gold Nanoparticle densely-packed micro/nanowire-based pressure sensors for human motion monitoring and physiological signals detecting, Nanoscale 11, 4925 (2019).

 

 • Yu-Qing Liu, Yong-lai Zhang, Zhi-Zhen Jiao, Dong-Dong Han and Hong-Bo Sun, Direct drawing of high-performance capacitive sensors on copying tissues

 

 • Xin Chen, Zhuo Wang, Lei Wang, Hai-Yu Wang, Yuan-Yuan Yue, Hai Wang, Xue-Peng Wang, Andrew T. S. Wee, Cheng-Wei Qiu and Hong-Bo Sun, Investigating the dynamics of excitons in monolayer WSe2 before and after organic super acid treatment, Nanoscale 10, 9436 (2018).

 

 • Yun-Fei Li, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Ran Ding, Zhen-Yu Zhang, Xu-Lin Zhang, Yang Chen,Yan-Gang Bi, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-enhanced amplified spontaneous emission from organic single crystal by integrating graphene/copper nanoparticles hybrid nanostructures, Nanoscale 9, 19353 (2017)

 

 • Yu-Qing Liu, Dong-Dong Han, Zhi-Zhen Jiao, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Xuan-Hang Wu, Hong Ding, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Laser-structured Janus wire mesh for efficient oil–water separation, Nanoscale 9, 17933 (2017).

 

 • Dan Wang, Xian-Bin Li and Hong-Bo Sun, Native defects and substitutional impurities in two-dimensional monolayer InSe, Nanoscale 9, 11619 (2017).

 

 • Ying-Shuai Wang, Yan Wang, Hong Xia, Gong Wang, Zhen-Yu Zhang, Dong-Dong Han, Chao Lv, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Preparation of Fe3O4-Au–GO nanocomposite for simultaneous treatment of oil /water separation and dye decompositionNanoscale 8, 17451 (2016).

 

 • Yan-Gang Bi, Jing Feng, Jin-Hai Ji, Yang Chen, Yu-Shan Liu, Yun-Fei Li, Yue-Feng Liu, Xu-Lin Zhang and Hong-Bo Sun,Ultrathin and ultrasmooth Au films as transparent electrodes in ITO-free organic light-emitting devices,

 

 • Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Hui Zheng, Wei Quan Tian and Hong-Bo Sun, Boron based two-dimensional crystals: theoretical design, realization proposal and applications, Nanoscale 7, 18863 (2015).

 

 • Ying-Shuai Wang, Hong Xia, Chao Lv, Lei Wang, Wen-Fei Dong, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Self-propelled micromotors based on Au-mesoporous silica nanorods,

 

 • Jian-Nan Wang, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Luke P. Lee and Hong-Bo Sun, Recent developments in superhydrophobic graphene and graphene-related materials: from preparation to potential applications,  Nanoscale 7, 7101 (2015).

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Hai-Feng Cui, Yi-Fan Zhang, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Fabrication and characterization of Ag film with subnanometer surface roughness as a flexible cathode for inverted top-emitting organic light-emitting devices

 

 • Lu Zhang, Wen-Fei Dong, and Hong-Bo Sun, Multifunctional superparamagnetic iron oxide nanoparticles: design, synthesis and biomedical photonic applications,

 

 • Lei Wang, Chang-Feng Wu, Hai-Yu Wang, Ya-Feng Wang, Qi-Dai Chen, Wei Han, Wei-Ping Qin, Jason McNeillc, and Hong-Bo Sun, Internal structure-mediated ultrafast energy transfer in self-assembled polymer-blend dots,

 

 • Bin-Bin Xu, Ran Zhang, Huan Wang, Xue-Qing Liu, Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Xin-Ze Xiao, Bing Han, and Hong-Bo Sun, Laser patterning of conductive gold micronanostructures from nanodots, Nanoscale 4, 6955 (2012).

 

 • Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Zhi Jin, Eunkyoung Kim, and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene films and their properties, Nanoscale 4, 4858 (2012).

 

 • Ling-Yun Pan, Yong-Lai Zhang, Hai-Yu Wang, Hong Liu, Jing-Shan Luo, Hong Xia, Lei Zhao, Qi-Dai Chen, Shu-Ping Xu, Bing-Rong Gao, Li-Min Fu, and Hong-Bo Sun, Hierarchical self-assembly of CdTe quantum dots into hyperbranched nanobundles: Suppression of biexciton Auger recombination, Nanoscale 3, 2882 (2011).

 

 • Hai Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Lei Wang, Zhi-Yong Yang, Xiao-Bo Du, Qi-Dai, Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Exciton diffusion and charge transfer dynamics in nano phase-separated P3HT:PCBM blend films, Nanoscale 3, 2280 (2011) .Lab Chip

 

 • Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Wen-Fei Dong, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, Fabrication and multifunction integration of microfluidic chips by femtosecond laser direct writing, Lab Chip 13, 1677 (2013).

 

 • Yan He, Bai-Ling Huang, Dong-Xiao Lu, Jia Zhao, Bin-Bin Xu, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Juan Wang, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, "Overpass" at the junction of a crossed microchannel: An enabler for 3D microfluidic chips,

 

 • Dong Wu, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Shuai Zhao, Hao Zhang, Jian-Nan Wang, Hong-Bo Sun, and Lei Jiang, Facile creation of hierarchical PDMS microstructures with extreme underwater superoleophobicity for anti-oil application in microfluidic channels,

 

 • Bin-Bin Xu, Zhuo-Chen Ma, Lei Wang, Ran Zhang, Li-Gang Niu, Zhe Yang, Yong-Lai Zhang, Wan-Hua Zheng, Bing Zhao, Ying Xu, Qi-Dai Chen, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Localized flexible integration of high-efficiency surface enhanced Raman scattering (SERS) monitors into microfluidic channels,

 

 • Ye Tian, Yong-Lai Zhang, Jin-Feng Ku, Yan He, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, High performance magnetically controllable microturbines,

 

 • Juan Wang, Yan He, Hong Xia, Li-Gang Niu, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Yan-Feng Li, Shao-Jiang Zeng, Jian-Hua Qin, Bing-Cheng Lin, and Hong-Bo Sun, Embellishment of microfluidic devices via femtosecond laser micronanofabrication for chip functionalization, .

 

 • Dong Wu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Jian-Nan Wang, Juan Wang, Rui Wang, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser rapid prototyping of nanoshells and suspending components towards microfluidic devices, .ACS Appl. Mater. Interf.

 

 • Yuan-Yuan Gao, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Lin Zhu, Biao Dong, and Hong-Bo Sun, Gradient assembly of polymer nanospheres and graphene oxide sheets for dual-responsive soft actuators,

 

 • Hao-Bo Jiang, Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Dong-Dong Han, Yun-Yun Song; Luquan Ren, Hong-Bo Sun,Reed leaf-inspired graphene films with anisotropic superhydrophobicity,

 

 • Da Yin, Jing Feng, Nai-Rong Jiang, Rui Ma, Yue-Feng Liu and Hong-Bo Sun, Two-dimensional stretchable organic light-emitting devices with high efficiency

 

 • Zhao-Xu Yan, Yong-Lai Zhang, Wei Wang, Xiu-Yan Fu, Hao-Bo Jiang, Yu-Qing Liu, Prabhat Verma, Satoshi Kawata and Hong-Bo Sun, Superhydrophobic SERS substrates based on silver coated reduced graphene oxide gratings prepared by two-beam laser interference,

 

 • Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Xiu-Yan Fu and Hong-Bo Sun, Bioinspired underwater superoleophobic membrane based on graphene oxide coated wire mesh for efficient oil/water separation,Sci. Rep.

 

 • He-Long Li, Wei Chu, Huai-Liang Xu, Ya Cheng, See-Leang Chin, Kaoru Yamanouchi and Hong-Bo Sun, Simultaneous identification of multi-combustion-intermediates of alkanol-air flames by femtosecond filament excitation for combustion sensing, Sci. Rep. 6, 27340 (2016).

 

 • Yun-Fei Li, Feng-Xi Dong, Yang Chen, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Yan-Gang Bi, Zhen-Nan Tian, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, As-grown graphene/copper nanoparticles hybrid nanostructures for enhanced intensity and stability of surface plasmon resonance,

 

 • Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Yan-Xia Zhang, Ya-Wei Hao, Chun Sun, Yu Zhang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, The Role of trap-assisted recombination in luminescent properties of organometal halide CH3NH3PbBr3 perovskite films and quantum dots,

 

 • Jia-Ren Du, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Xian-Yin Wang, Hai-Ling Tu and Hong-Bo Sun, Exploring long-wave infrared transmitting materials with AxBy form: First-principles gene-like studiesSci. Rep. 6, 21912 (2016).

 

 • Chao Lv, Hong Xia, Wei Guan, Yun-Lu Sun, Zhen-Nan Tian, Tong Jiang, Ying-Shuai Wang, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Katsuhiko Ariga, Yu-De Yu and Hong-Bo Sun, Integrated optofluidic-microfluidic twin channels: toward diverse application of lab-on-a-chip systems

 

 • Zhuo-Chen Ma, Qi-Dai Chen, Bing Han, Xue-Qing Liu, Jun-Feng Song and Hong-Bo Sun, Measurement of two photon absorption cross section of metal ions by a mass sedimentation approach,Sci. Rep. 5, 17712 (2015).

 

 • Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Yi Zhang, Yan Liu, Xiu-Yan Fu, Yu-Qing Liu, Chun-Dong Wang, Hong-Bo Sun, Flame treatment of graphene oxides: cost-effective production of nanoporous graphene electrode for Lithium-ion batteries,

 

 • Yun-Lu Sun, Zhi-Shan Hou, Si-Ming Sun, Bo-Yuan Zheng, Jin-Feng Ku, Wen-Fei Dong, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Protein-based three-dimensional whispering-gallery-mode micro-lasers with stimulus responsiveness,Sci. Rep. 5, 12852 (2015).

 

 • Ran Ding, Jing Feng, Wei Zhou, Xu-Lin Zhang, Hong-Hua Fang, Tong Yang, Hai-Yu Wang, Shu Hotta, and Hong-Bo Sun, Intrinsic polarization and tunable color of electroluminescence from organic single crystal-based light-emitting devices,

 

 • Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yun-Fei Li, Yang Chen, Xu-Lin Zhang, Xiao-Chi Han, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-polariton mediated red emission from organic light-emitting devices based on metallic electrodes integrated with dual-periodic corrugation,Phys. Rev. B


  

 • Nian-Ke Chen, Junhyeok Bang, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Dan Wang, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, and Shengbai Zhang, Optical subpicosecond nonvolatile switching and electron-phonon coupling in ferroelectric materials, Phys. Rev. B 102, 184115 (2020).


 • Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Damien West, Vincent Meunier, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Charged defects in two-dimensional semiconductors of arbitrary thickness and geometry: Formulation and application to few-layer black phosphorus,

 

 • Hui Zheng, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Yuanping Chen, Hong Xia, S. B. Zhang, and Hong-Bo Sun. Monolayer II-VI semiconductors: A first-principles prediction,

 

 • Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei-Quan Tian, Nian-Ke Chen, Xu-Lin Zhang, Ye-Liang Wang, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, First-principles calculations of a robust two-dimensional boron honeycomb sandwiching a triangular molybdenum layer,

 

 • Dong Han, Damien West, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Impurity doping in SiO2: Formation energies and defect levels from first-principles calculations,

 

 • Han Zhao, Remo Proietti Zaccaria, Jung-Feng Song, Satoshi Kawata, and Hong-Bo Sun, Photonic quasicrystals exhibit zero-transmission regions due to translational arrangement of constituent parts, .

 

 • Xian-Bin Li, Sukit Limpijumnong, Wei-Quan Tian, Hong-Bo Sun, and Sheng-Bai Zhang, Hydrogen in ZnO revisited: Bond center versus antibonding site, .Org. Electron

 

 • Rui Ma, Jing Feng, Da Yin and Hong-Bo Sun, Highly efficient and mechanically robust stretchable polymer solar cells with random buckling

 

 • Yang Chen, Jing Feng, Feng-Xi Dong, Yun-Fei Li, Yan-Gang Bi, Yuan-Yuan Yue and Hong-Bo Sun, A two-step thermal annealing and HNO3 doping treatment for graphene electrode and its application in small-molecule organic solar cells,

 

 • Yu-shan Liu, Jing Feng, Xia-Li Ou, Hai-feng Cui, Ming Xu and Hong-Bo Sun, Ultrasmooth, highly conductive and transparent PEDOT:PSS/silver nanowire composite electrode for flexible organic light-emitting devicesOrg. Electron. 31, 247 (2016).

 

 • Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yang Chen, Yu-Shan Liu, Xu-Lin Zhang, Yun-Fei Li, Ming Xu, Yue-Feng Liu, Xiao-Chi Han, and Hong-Bo Sun,Dual-periodic-corrugation-induced broadband light absorption enhancement in organic solar cells,

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Improved efficiency of indium-tin-oxide-free organic light-emitting devices using PEDOT: PSS/ graphene oxide composite anode, Org. Electron. 26, 81,(2015).

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Polymer encapsulation of flexible top-emitting organic light-emitting devices with Improved light extraction by integrating a microstructure

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Improved efficiency of indium-tin-oxide-free flexible organic light-Emitting devices. Org. Electron. 15, 478 (2014).

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Da Yin, Hai-Feng Cui, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Dan-Dan Zhang, Lei-Shi Liu, Ai-Wu Li, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Viewing-angle independence of white emission from microcavity top-emitting organic light-emitting devices with periodically and gradually changed cavity length,

 

 • Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Light trapping schemes in organic solar cells: A comparison between optical Tamm states and Fabry-Pérot cavity modes,

 

 • Hong-Hua Fang, Shi-Yang Lu, Xue-Peng Zhan, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, Xing-Yuan Liu, and Hong-Bo Sun, Low threshold melt-processed two-photon organic surface emitting upconversion lasers, Org. Electron. 14, 762 (2013).

 

 • Hong-Hua Fang, Shi-Yang Lu, Lei Wang, Ran Ding, Hai-Yu Wang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Preparation and time-resolved fluorescence study of RGB organic crystals, Org. Electron. 14, 389 (2013).

 

 • Ran Ding, Hong-Hua Fang, Ying Wang, Shi-Yang Lu, Xu-Lin Zhang, Lei Wang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Distributed feedback lasing from thin organic crystal based on active waveguide grating structures, Org. Electron. 13, 1602 (2012)

 

 • Yu Bai, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Jun-Feng Song, Janne Simonen, Yu Jin, Qi-Dai Chen, Jian Zi, and Hong-Bo Sun, Outcoupling of trapped optical modes in organic light-emitting devices with one-step fabricated periodic corrugation by laser ablation, Org. Electron. 12, 1927 (2011).

 

 • Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Yu-Qing Zhong, Yue-Feng Liu, Hai Wang, Yu Jin, Yu Bai, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Efficient top-emitting organic light-emitting devices using Fe3O4 modified Ag anode, Org. Electron. 11, 1891 (2010).Appl. Phys. Lett.

 

 • Zhi-Yong Hu, Zhen-Nan Tian, Jian-Guan Hua, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Axially controllable multiple orbital angular momentum beam generator, Appl. Phys. Lett. (2020).

 

 • Xue-Qing Liu, Lei Yu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Mask-free construction of three-dimensional silicon structures by dry etching assisted gray-scale femtosecond laser direct writing,

 

 

 • Dan Wang, Dong Han, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Nian-Ke Chen, Wei-Quan Tian, Sheng-Bai Zhang and Hong-Bo Sun, Possible n/p-type conductivity of two-dimensional graphene oxide by boron and nitrogen doping: evaluated via constrained excitation, Appl. Phys. Lett. 109, 203113 (2016).

 

 • Yue-Feng Liu, Ming-Hui An, Xu-Lin Zhang, Yan-Gang Bi, Da Yin, Yi-Fan Zhang, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of organic light-emitting devices with corrugated nanostructures based on soft nano-imprinting lithography, 

 

 • Ying-Shuai Wang, Dan Shao, Lu Zhang, Xu-Lin Zhang, Jing Li, Jing Feng, Hong Xia, Qi-Sheng Huo, Wen-Fei Dong and Hong-Bo Sun, Gold nanorods- silica Janus nanoparticles for theranostics, Appl. Phys. Lett. 106, 173705,(2015).

 

 • Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Jiang-Lin Du, Xu-Lin Zhang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Strong coupling in hybrid plasmon-modulated nanostructured cavities, Appl. Phys. Lett. 105, 191117 (2014).

 

 • Ming Xu, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yu Jin, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Effective and tunable light trapping in bulk heterojunction organic solar cells by employing Au-Ag alloy nanoparticles, Appl. Phys. Lett. 105, 153303 (2014).

 

 • Lei Wang, Qi-Dai Chen, Rui Yang, Bin-Bin Xu, Hai-Yu Wang, Hai Yang, Cheng-Song Huo, Hong-Bo Sun, and Hai-Ling Tu, Rapid production of large-area deep sub-wavelength hybrid structures by femtosecond  laser light-field tailoring, Appl. Phys. Lett. 104, 031904 (2014).

 

 • Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Anti-reflection resonance in distributed Bragg reflectors-based ultrathin highly absorbing dielectric and its application in solar cells, Appl. Phys. Lett. 102, 103901 (2013).

 

 • Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Optical Tamm states enhanced broad-band absorption of organic solar cells,

 

 • Yu Jin, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Ming Xu, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Surface-plasmon enhanced absorption in organic solar cells by employing a periodically corrugated metallic electrode, Appl. Phys. Lett. 101, 163303 (2012).

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Hai-Feng Cui, Da Yin, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Highly flexible inverted organic solar cells with improved performance by using an ultrasmooth Ag cathode, Appl. Phys. Lett. 101, 133303 (2012).

 

 • Xiao-Feng Lin, Guo-Qing Hu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Qi-Song Li, Andreas Ostendorf, and Hong-Bo Sun, A light-driven turbine-like micro-rotor and study on its light-to-mechanical power conversion efficiency, Appl. Phys. Lett. 101, 113901 (2012).

 

 • Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Yu Jin, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of organic light-emitting devices with metallic electrodes by integrating periodically corrugated structure, Appl. Phys. Lett. 100, 053304 (2012). 

 

 • Hai Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Ying Jiang, Zhi-Yong Yang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, Xiao-Bo Du, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon enhanced absorption dynamics of Regioregular Poly(3-hexylthiophene) (RR-P3HT),

 

 • Hong-Hua Fang, Jie Yang, Ran Ding, Qi-Dai Chen, Lei Wang, Hong Xia, Jing Feng, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Polarization dependent two-photon properties in an organic crystal, Appl. Phys. Lett. 97 101101 (2010).

 

 • Dong Wu, Si-Zhu Wu, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, Jun-Feng Song, Hong-Hua Fang, and Hong-Bo Sun, High numerical aperture microlens arrays of close packing, Appl. Phys. Lett. 97 031109 (2010).

 

 • Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Jie Yang, Lei Wang, Ying Jiang, Hong Xia, Jing Feng, Yu-Guang Ma, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Amplified spontaneous emission in the cyano-substituted oligo(p-phenylenevinylene) organic crystals: Effect of excitation wavelength, Appl. Phys. Lett. 96, 103508 (2010).

 

 • Dong Wu, Qi-Dai Chen, Jia Yao, Yong-Chao Guan, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Hong-Hua Fang, and Hong-Bo Sun, A simple strategy to realize biomimetic surfaces with controlled anisotropic wetting, Appl. Phys. Lett. 96, 053704 (2010).

 

 • Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Hai Wang, Yu Bai, Qi-Dai Chen, Shi-Yong Liu, and Hong-Bo Sun, Improved hole injection and transport of organic light-emitting devices with an efficient p-doped hole-injection layer, .

 

 • Hong Xia, Wen-Yi Zhang, Fang-Fang Wang, Dong Wu, Xiang-Wei Liu, Lei Chen, Qi-Dai Chen, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Three-dimensional micronanofabrication via two-photon-excited photoisomerization, .

 

 • Dong Wu, Qi-Dai Chen, Bin-Bin Xu, Jian Jiao, Ying Xu, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Self-organization of polymer nanoneedles into large-area ordered flowerlike arrays, Appl. Phys. Lett. 95, 091902 (2009).

 

 • Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yu-Qing Zhong, Yu Bai, Yu Jin, Guo-hua Xie, Qin Xue, Yi Zhao, Shi-Yong Liu, and Hong-Bo Sun, Enhanced hole injection in organic light-emitting devices by using Fe3O4 an anodic buffer layer, Appl. Phys. Lett. 94, 223306 (2009).

 

 • Qi-Dai Chen, Hong-Hua Fang, Bin Xu, Jie Yang, Hong Xia, Fei-Peng Chen, Wen-Jing Tian, and Hong-Bo Sun, Two-photon induced amplified spontaneous emission from needlelike triphenylamine-containing dervative crystals with low threshold, Appl. Phys. Lett. 94, 201113 (2009) .

 

 • Kenji Takada, Koshiro Kaneko, Yu-Dong Li, Satoshi Kawata, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Temperature effects on pinpoint photopolymerization and polymerized micronanostructures, Appl. Phys. Lett. 92, 041902 (2008).

 

 

 • Qi-Dai Chen, Dong Wu, Li-Gang Niu, Juan Wang, Xiao-Feng Lin, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Phase lenses and mirrors created by laser micronanofabrication via two-photon photopolymerization, Appl. Phys. Lett. 91, 171105 (2007).Opt. Lett.


 • Shuai Xu, Hua Fan, Zhen-Ze Li, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, ultrafast laser-inscribed nanogratings in sapphire for geometric phase elements, Opt. lett.(2021)


 • Shuang Guo, Yue-Feng Liu, Yu-Shan Liu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Improved performance of pure red perovskite light-emitting devices based on CsPb(Br1-xIx)3 with variable content of iodine and bromine, Opt. Lett. 45, 2724 (2020).


 • Si Gao, Ze-Zheng Li, Zhi-Yong Hu, Feng Yu, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian and Hong-Bo Sun, Diamond optical vortex generator processed by ultraviolet femtosecond laser,Opt. Lett. 45, 2684 (2020).


 • Yu-Qing Liu, Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Zhi-Zhen Jiao, Jia-Nan Ma, Hao-Bo Jiang and Han Yang, Three-dimensional micropatterning of graphene by femtosecond laser direct writing technology,  Opt. Lett. 45, 113 (2020)


 • Shuang Guo, Yu-Shan Liu, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xue-Mei Wen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Improved light extraction in all-inorganic perovskite light-emitting devices with periodic nanostructures by nanoimprinting lithography,  Opt. Lett. 45, 5156 (2020).


 • Pin Lv, Zhao-Di Chen, Zhuo-Chen Ma, Jiang-Wei Mao, Bing Han, Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang. Ag nanoparticle ink  coupled with graphene oxide cellulose paper: a flexible and tunable SERS sensing platform. Opt. lett. (2020)


 

 • Zhi-Yong Hu, Zhen-Nan Tian, Hua Fan, Jian-Guan Hua, Meng-Dan Qian, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Long focusing range and self-healing Bessel vortex beam generator, Opt. Lett. 45, 2580 (2020).

 

 • Jian-Guan Hua, Hang Ren, Ao Jia, Zhen-Nan Tian, Lei Wang, Saulius Juodkazis, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Convex silica microlens arrays via femtosecond laser writing, Opt. Lett. 45, 636 (2020).

 

 • Hua Fan, Xiao-Wen Cao, Lei Wang, Zhen-Ze Li, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Control of diameter and numerical aperture of microlens by a single ultra-short laser pulse, Opt. Lett. 44, 5149 (2019).

 

 • Yu-Shan Liu, Shuang Guo, Jing Feng, Yue-Feng Liu, Yang-Gang Bi, Da Yin, Xu-Lin Zhang, and Hong-Bo Sun, Enhanced efficiency of all-inorganic perovskite light-emitting diodes by using F4-TCNQ-doped PTAA as a hole-transport layer, Opt. Lett. 44, 4817 (2019).

 

 • Xiu-Yan Fu, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Hong Xia and Hong-Bo Sun, Hierarchically structuring and synchronous photoreduction of graphene oxide films by laser holography for supercapacitors, Opt. Lett. 44, 1714 (2019).

 

 • Lin Zhu, Yuan-Yuan Gao, Bing Han, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Laser fabrication of graphene-based electrothermal actuators enabling predicable deformation,

 

 • Su Xu, Jian-Bin Liu, Hao Wang, Ci-Kang Su, and Hong-Bo Sun, Three-dimensional metacrystals with broadband isotropic diamagnetic response and all-angle negative index of refraction, Opt. Lett. 44, 927 (2019).

 

 • Yu-Shan Liu, Shuang Guo, Fang-Shun Yi, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Highly flexible organic/inorganic hybrid perovskite light-emitting devices based on an ultrathin Au electrode, Opt. Lett. 43, 5524 (2018).

 

 • Zhen-Nan Tian, Qi-Dai Chen, Zhi-Yong Hu, Yi-Ke Sun, Yan-Hao Yu, Hong Xia, Hong-BoSun, Mirror-rotation-symmetrical single-focus spiral zone plates, Opt. Lett. 43, 3116 (2018).

 

 • Chun-hao Li, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Sub-bandgap photo-response of non-doped black-silicon fabricated by nanosecond laser irradiation,  Opt. Lett. 43,1710 (2018).

 

 • Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen, Lei Zhang, Zhen-Nan Tian, Qian-Kun Li, Lei Wang, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Single-pulse writing of a concave microlens array, Opt. Lett. 43, 831 (2018).

 

 • Qian-Kun Li, Yi-Ming Lu, Jian-Guan Hua, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Multilevel phase-type diffractive lens embedded in sapphire,Opt. Lett. 42, 3832 (2017).

 

 • Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Muhammad Irafn Abid, Qian-Kun Li, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis, and Hong-Bo Sun, Nano-ablation of silica by plasmonic surface wave at low fluence,Opt. Lett. 42, 4447 (2017).

 

 • Xia-Li Ou, Ming Xu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Semitransparent and flexible perovskite solar cell with high visible transmittance based on ultrathin metallic electrodes, Opt. Lett. 42, 1958 (2017).

 

 • Xue-Peng Zhan, Huai-Liang Xu, Chun-Hao Li, Hong-Wei Zang, Chang Liu, Ji-Hong Zhao and Hong-Bo Sun, Remote and rapid micromachining of broadband low-reflectivity black silicon surfaces by femtosecond laser filaments

 

 • Zhen-Nan Tian, Feng Yu, Yan-Hao Yu, Jun-Jie Xu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Single-mode unidirectional microcavity laser, Opt. Lett. 42, 1572 (2017).

 

 • Qian-Kun Li, Jia-Ji Cao, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Yun-Lu Sun, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Fabrication of anti-reflective microstructure on sapphire by femtosecond laser direct writingOpt. Lett. 42, 543 (2017).

 

 • Zhen-Nan Tian, Wen-Gang Yao, Jun-Jie Xu, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Focal varying microlens array,Opt. Lett. 40, 4222 (2015).

 

 • Zhen-Nan Tian, Li-Jie Wang, Qi-Dai Chen, Tong Jiang, Li Qin, Li-Jun Wang, and Hong-Bo Sun, Beam shaping of edge-emitting diode lasers using a single double-axial hyperboloidal micro-lens, Opt. Lett. 38, 5414 (2013). 

 

 • Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Spectral engineering by flexible tunings of optical Tamm states and Fabry-Perot cavity resonanceOpt. Lett. 38, 4382 (2013).

 

 • Tong Jiang, Qi-Dai Chen, Jun Zhang,  Zhen-Nan Tian, Li-Gang Niu, Qi-Song Li, Hai-Yu Wang, Li Qin, and Hong-Bo Sun, Monolithic bifocal zone-plate lenses for confocal collimation of laser diodes, Opt. Lett. 38, 3739 (2013). 

 

 • Chao Chen, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Rui Yang, Cong-Cong Zhu, Chuang Wang, Yang Xue, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, A compact fiber tip modal interferometer for high-temperature and transverse load measurements, Opt. Lett. 38, 3202 (2013). 

 

 • He-Long Li, Huai-Liang Xu, Bo-Si Yang, Qi-Dai Chen, Tao Zhang, and Hong-Bo Sun, Sensing combustion intermediates by femtosecond filament excitation, Opt. Lett. 38, 1250 (2013).

 

 • Yang Xue, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Chuang Wang, Chao Chen, Jing-Chun Guo, Xuan-Yu Zhang, Cong-Cong Zhu, and Hong-Bo Sun, Ultrasensitive temperature sensor based on an isopropanol-sealed optical microfiber taper, Opt. Lett. 38, 1209 (2013).

 

 • Yun-Lu Sun, Dong-Xu Liu, Wen-Fei Dong, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Tunable protein harmonic diffractive micro-optical elements,

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Highly flexible and efficient top-emitting organic light-emitting devices with ultrasmooth Ag anode, Opt. Lett. 37, 1796  (2012). 

 

 • Ru-Long Jin, Yan-Hao Yu, Han Yang, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Electro-optical detection based on large Kerr effect in polymer-stabilized liquid crystals, Opt. Lett. 37, 842 (2012).

 

 • Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Lei Wang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Direct laser interference ablating nanostructures on organic crystals, Opt. Lett. 37, 686 (2012).

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yang-Gang Bi, Jun-Feng Song, Yu Jin, Yu Bai, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Omnidirectional emission from top-emitting organic light-emitting devices with microstructured cavity,

 

 • Rui Yang, Yong-Sen Yu, Yang Xue, Chao Chen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Single S-tapered fiber Mach-Zehnder interferometers, Opt. Lett. 36, 4482 (2011).

 

 • Xu-Lin Zhang, Jing Feng, Jun-Feng Song, Xian-Bin Li, and Hong-Bo Sun, Grating amplitude effect on electroluminescence enhancement of corrugated organic light-emitting devices, Opt. Lett. 36, 3915 (2011).

 

 • Rui Yang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Rapid fabrication of micro-hole array structured optical fibers, Opt. Lett. 36, 3879 (2011).

 

 • Lei Wang, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Zhuo-Chen Ma, Ran Zhang, Qing-Xue Liu, and Hong-Bo Sun, Maskless laser tailoring of conical pillar arrays for antireflective biomimetic surfaces, Opt. Lett. 36, 3305 (2011).

 

 • Jin-Feng Ku, Qi-Dai Chen, Ran Zhang, and Hong-Bo Sun, Whispering-gallery-mode micro-disk lasers produced by femtosecond laser direct writing, Opt. Lett. 36, 2871 (2011).

 

 • Dong Wu, Yong-Biao Zhao, Si-Zhu Wu, Yue-Feng Liu, Hao Zhang, Shuai Zhao, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Dong-Ge Ma, and Hong-Bo Sun, Simultaneous efficiency enhancement and self-cleaning effect of white organic light-emitting devices by flexible antireflective films, Opt. Lett. 36, 2635 (2011).

 

 • Ru-Long Jin, Han Yang, Yan-Hao Yu, Di Zhao, Jia Yao, Feng Zhu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Ultrahigh sensitivity electric field detection with a liquid electrooptical film, Opt. Lett. 36, 1158 (2011). 

 

 • Lu Zhang, Wen-Fei Dong, Zhi-Yong Tang, Jun-Feng Song, Hong Xia, and Hong-Bo Sun, Surface-enhanced Raman scattering (SERS) substrates of high-density and high-homogeneity hotspots by magneto-metal nanoprobes assembling, Opt. Lett. 35, 3297 (2010).

 

 • Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Ran Ding, Jie Yang, Yu-Guang Ma, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Temporal dynamics of two-photon pumped amplified spontaneous emission in a slab organic crystal, Opt. Lett. 35, 2561 (2010).

 

 • Li Guo, Hong Xia, Hui-Tao Fan, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, Tong Zhang, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct patterning of sensing materials towards flexible integration of micronanosensors, Opt. Lett. 35, 1695 (2010).

 

 • Han Zhao, Remo Proietti Zaccaria, Prabhat Verma, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Validity of the V parameter for photonic quasicrystal fibers, Opt. Lett. 35, 1064 (2010).

 

 • Ru-Long Jin, Han Yang, Di Zhao, Qi-Dai Chen, Zhao-Xu Yan, Mao-Bin Yi, Hong-Bo Sun, Optical probing of electric fields with an electro-acoustic effect towards integrated circuit diagnosis, Opt. Lett. 35, 580 (2010).

 

 • Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Jie Yang, Hong Xia, Yu-Guang Ma, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Two-photon excited highly polarized and directional upconversion emission from slab organic crystals, Opt. Lett. 35, 441 (2010).

 

 • Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, Zhan-Guo Chen, Gang Jia, Wen Su, Ying Jiang, Zhao-Xu Yan, T. V. Dolgova, O. A. Aktsipetrov, and Hong-Bo Sun, Enhancement of second-harmonic generation from silicon stripes under external cylindrical stain, .

 

 • Kenji Takada, Dong Wu, Qi-Dai Chen, Satoru Shoji, Hong Xia, Satoshi Kawata, and Hong-bo Sun, Size-dependent behaviors of femtosecond laser-prototyped polymer micronanowires, Opt. Lett. 34, 566 (2009).

 

 • Juan Wang, Hong Xia, Bin-Bin Xu, Li-Gang Niu, Dong Wu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Remote manipulation of micronanomachines containing magnetic nanoparticles, .

 

 • Qi-Dai Chen, Xiao-Feng Lin, Li-Gang Niu, Dong Wu, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Dammann gratings as integratable micro-optical elements created by laser micronanofabrication via two-photon photopolymerization, Opt. Lett. 33, 2559(2008)

 

 • Koshiro Kaneko, Kazuo Yamamoto, Satoshi Kawata, Hong Xia, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Metal-nanoshelled three-dimensional photonic lattices, Opt. Lett. 33, 1999 (2008).

 

 • Dong Wu, Li-Gang Niu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, and Hong-Bo Sun, High efficiency multilevel phase-type fractal zone plates, Opt. Lett. 33, 2913 (2008).IEEE J. Lightwave Technol.

 


 • Zhi-Yong Hu, Hang Ren, Hong Xia, Zhen-Nan Tian, Jin-Lei Qi, Mao Wen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Two-photon polymerization nanomanufacturing based on the definition-reinforcement-solidification (DRS) strategy,  J. Lightw. Technol. (2020)


 • Qiu-Lan Huang, Huai-Liang Xu, Mu-Tian Li, Zhi-Shan Hou, Chao Lv, Xue-Peng Zhan, He-Long Li, Hong Xia, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun. Stretchable PEG-DA hydrogel-based whispering-gallery-mode microlaser with humidity responsiveness,

 

 • Xue-Peng Zhan, Ying-Xin Xu, Huai-Liang Xu, Qiu-Lan Huang, Zhi-Shan Hou, Wei Fang, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Towards on-chip unidirectional and single-mode polymer microlaser, IEEE J. Lightwave Technol. 35, 2331 (2017).

 

 • Wen-Gang Yao, Kai-Min Guan, Zhen-Nan Tian, Jun-Jie Xu, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Mode-selecting micro-grating cavity laser

 

 • Da Yin, Jing Feng, Rui Ma, Xu-Lin Zhang, Yue-Feng Liu, Tong Yang, and Hong-Bo Sun, Stability improved stretchable metallic gratings with tunable grating period in submicron scale,

 

 • Shi-Yang Lu, Hong-Hua Fang, Jing Feng, Hong Xia, Tie-Qiang Zhang, and Hong-Bo Sun, Highly stable on-chip embedded organic whispering gallery mode lasers

 

 

 • Chao Chen, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Chuang Wang, Jing-Chun Guo, Yang Xue, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Reflective optical fiber sensors based on tilted fiber bragg gratings fabricated with femtosecond laser,

 

 • Lei Wang, Zhen-Hua Lv, Xiao-Feng Lin, Qi-Dai Chen, Bin-Bin Xu, and Hong-Bo Sun, Rapid fabrication of large-area periodic structures by multiple exposure of two-beam interference, 

 

 • Rui Yang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Yang Xue, Xu-Lin Zhang, Jing-Chun Guo, Chuang Wang, Feng Zhu, Bao-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, S-tapered fiber sensors for highly sensitive measurement of refractive index and axial strainIEEE J. Lightwave Technol. 30, 3126 (2012).

 

 

 • Chao Chen, Yong-Sen Yu, Rui Yang, Lei Wang, Jing-Chun Guo, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Monitoring thermal effect in femtosecond laser interaction with glass by fiber Bragg grating, IEEE J. Lightwave Technol. 29, 2126 (2011).

 IEEE Photon. Technol. Lett.

 

 • Yong-Qin Zhu, Yong-Sen Yu, Yang Zhao, Qi Guo, Xin-Yu Ming, Cheng-Xiu Lei, and Hong-Bo Sun, Fellow, Highly sensitive directional torsion sensor based on a helical panda fiber taper, IEEE Photon. Technol. Lett. 31, 1041 (2019).

 

 • Technol. Lett. 31, 979 (2019).

 

 

 

 

 

 • Yun-Cheng Ma, Lei Wang, Kai-Min Guan, Tong Jiang, Xiao-Wen Cao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun,Silicon-based suspended structure fabricated by femtosecond laser direct writing and wet etching,

 

 • Qian-Kun Li, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Xue-Qing Liu, Yun-Lu Sun, Qi-Dai Chen, Ji-An Duan and Hong-Bo Sun, Sapphire-based Fresnel zone plate fabricated by femtosecond laser direct writing and wet etching,

 

 • Yun-Lu Sun, Si-Ming Sun, Bo-Yuan Zheng, Zhi-Shan Hou, Pan Wang, Xu-Lin Zhang, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Protein-based multi-mode interference optical micro-splittersIEEE Photon. Technol. Lett. 28, 629 (2016).

 

 

 • Jun-Jie Xu, Wen-Gang Yao, Zhen-Nan Tian, Lei Wang, Kai-Min Guan, Ying Xu, Qi-Dai Chen, Ji-An Duan, and Hong-Bo Sun, High curvature concave-convex microlens,

 

 

 • Cong-Cong Zhu, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Ju-Fa Liang, Zi-Jian Liu, Ai-Hua Meng, Shi-Mei Jing, and Hong-Bo Sun, Compact Mach-Zehnder interferometer based on tapered hollow optical fiber,

 

 

 • Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Jiang-Lin Du, Xu-Lin Zhang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-modulated fluorescence on 2D metallic silver gratings, IEEE Photon. Technol. Lett. 27, 821 (2015).

 

 • Xue-Peng Zhan, Jin-Feng Ku, Ying-Xin Xu, Xu-Lin Zhang, Jia Zhao, Ying Xu, Wei Fang, Huail-Liang Xu, and Hong-Bo Sun, Unidirectional lasing from a spiral-shaped microcavity of dye-doped polymers fabricated by femtosecond laser direct writing, IEEE Photon. Technol. Lett. 27, 311 (2015).

 

 • Xuan-Yu Zhang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Cong-Cong Zhu, Rui Yang, Zi-Jian Liu, Ju-Fa Liang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Point-by-point dip coated long-period gratings in microfibers, IEEE Photon. Technol. Lett. 26, 2503 (2014).

 

 • Xuan-Yu Zhang, Yong-Sen Yu, Cong-Cong Zhu, Chao Chen, Rui Yang, Yang Xue, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Miniature end-cpped fiber sensor for refractive index and temperature measurement

 

 • Rui Yang, Yong-Sen Yu, Yang Xue, Chao Chen, Chuang Wang, Feng Zhu, Bao-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Highly sensitive temperature sensor based on a liquid-sealed S-tapered fiber, IEEE Photon. Technol. Lett. 25, 829 (2013).

 

 

 • Jing-Chun Guo, Yong-Sen Yu, Xu-Lin Zhang, Chao Chen, Rui Yang, Chuang Wang, Rui-Zhu Yang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Compact long-period fiber gratings with resonance at second-order diffraction, IEEE Photon. Technol. Lett. 24, 1393 (2012).

 

 • Dong Wu, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Jian Jiao, Hong Xia, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, 100% fill-factor aspheric microlens arrays (AMLA) with sub-20-nm precision, .IEEE Photon. J.

 

 • Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Yong-Sen Yu, Wei-Hua Wei, Qi Guo, Yong-Yi Chen, Xing Zhang, Lin Qin, Yong-Qiang Ning, Hong-Bo Sun, High-order tilt fiber Bragg gratings with superproposed refractive index modulation,

 

 • Yue-Feng Liu, Ming-Hui An, Yan-Gang Bi, Da Yin, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Flexible efficient top-emitting organic light-emitting devices on silk substrate,

 

 • Yue-Feng Liu, Yi-Fan Zhang, Ming Xu, Zhen-Yu Zhang, Ji-Fang Tao, Yuan-Dong Gu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Enhanced performance of perovskite light-emitting devices with improved perovskite crystallization,

 

 • Qian-Kun Li, Qi-Dai Chen, Li-Gang Niu, Yan-Hao Yu, Lei Wang, Yun-Lu Sun and Hong-Bo Sun, Sapphire-based dammann gratings for UV beam splitting, IEEE Photon. J. 8, 2500208 (2016).

 

 • Chun-Hao Li, Ji-Hong Zhao, Xin-Yue Yu, Qi-Dai Chen, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Fabrication of black silicon with thermostable infrared absorption by femtosecond laser,

 

 • Ming Xu, Jing Feng, Xia-Li Ou, Zhen-Yu Zhang, Yi-Fan Zhang, Hai-Yu Wang and Hong-Bo Sun, Surface passivation of perovskite film by small molecule infiltration for improved efficiency of perovskite solar cells

 

 • Yu Jin, Jing Feng, Yan-Hui Wang, Ming Xu, Tian Lan, Yan-Gang Bi, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Improved performance of ITO-free organic solar cells using low work-function and periodically corrugated metallic cathode, IEEE Photon. J. 4, 1737 (2012).

 

 • Ru-Long Jin, Han Yang, Di Zhao, Feng Zhu, Yan-Hao Yu, Qi-Dai Chen, Mao-Bin Yi, and Hong-Bo Sun, Tapered and tip-grounded waveguide electro-optical micro-sensors, IEEE Photon. J. 3, 57 (2011).

 

 • Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Hai Wang, Yue-Feng Liu, Lu Chen, Yu Jin, Yu-Qing Zhong, Yu Bai, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Efficiency enhancement in organic light-emitting devices with a magnetic doped hole-transport layer, IEEE Photon. J. 3, 26 (2011)

 

 • Ji-Hong Zhao, Bu-Wen Cheng, Qi-Dai Chen, Wen Su, Ying Jiang, Zhan-Guo Chen, Gang Jia, and Hong-Bo Sun, Near-infrared femtosecond laser for studying the strain in Si1-xGex alloy films via second-harmonic generation, IEEE Photon. J. 2, 974  (2010).IEEE J. Quantum Electron.

 

 • Lei Wang, Xiao-Wen Cao, Chao Lv, Hong Xia, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Formation of deep-subwavelength structures on organic materials by femtosecond laser, IEEE J. Quantum Electron. 54, 9200207 (2018).

 

 

 • Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Eliminating angular dispersion in microcavity by employing metamaterials with hyperbolic dispersion as reflectors,

   

 

 

 • Bing-Rong Gao, Hai-Yu Wang, Hai Wang, Zhi-Yong Yang, Lei Wang, Ying Jiang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Investigation of polaron pair dynamics in poly(3-hexylthiophene) film by time resolved spectroscopy, IEEE J. Quantum Electron. 48, 425 (2012).

 

 • Lei Wang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Ling-Yun Pan, Ying Jiang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Transient absorption spectroscopic study on band-structure-type change in CdTe/CdS core-shell quantum dots,

 

 • Ying Jiang, Hai-Yu Wang, Bing-Rong Gao, Ya-Wei Hao, Chun-Hu Xun, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Wei Sun, Chun-Hua Yan, and Hong-Bo Sun, Excited state dynamics of 2-MPT-derived fluorescent molecular switches,  

 

 • Dan-Dan Zhang, Jing Feng, Lu Chen, Hai-Wang, Yue-Feng Liu, Yu Jin, Yu-Bai, Yu-Qing Zhong, and Hong-Bo Sun, The role of Fe3O4 as a p-dopant in improving the hole injection and transport of organic light-emitting devices,

 

 • Ji-Hong Zhao, Wen Su, Qi-Dai Chen, Ying Jiang, Zhan-Guo Chen, Gang Jia, and Hong-Bo Sun, Strain at native SiO2/Si(111) interface characterized by strain-scanning second-harmonic generation,  

 

 • Hong-Hua Fang, Bin Xu, Qi-Dai Chen, Ran Ding, Fei-Peng Chen, Jie Yang, Rui Wang, Wen-Jing Tian, Jing Feng, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Two-photon absorption and spectral narrowed light source,IEEE Sensor J.

 

 • Chun-Hao Li, Xue-Peng Wang, Ji-Hong Zhao, De-Zhong Zhang, Xin-Yue Yu, Xian-Bin Li, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Sheng-Ping Ruan, and Hong-Bo Sun, Black silicon IR photodiode supersaturated with nitrogen by femtosecond laser irradiation,

 

 • Zhong-Ming Zheng, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Qi Guo, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser inscribed small-period long-period fiber gratings with dual-parameter sensing,

 

 • Chun-Hao Li, Ji-Hong Zhao, Xin-Yue Yu, Qi-Dai Chen, Jing Feng, Pei-De Han and Hong-Bo Sun, Sulfur-doped silicon photodiode by ion implantation and femtosecond laser annealing,

 

 • Zi-Jian Liu, Yong-Sen Yu, Xuan-Yu Zhang, Chao Chen, Cong-Cong Zhu, Ai-Hua Meng, Shi-Mei Jing, and Hong-Bo Sun, An optical microfiber taper magnetic field sensor with temperature compensation,

 

 • Ji-Hong Zhao, Chun-Hao Li, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct writing assisted nonequilibriumly doped silicon n+-p photodiodes for light sensing,

 

 • Rui Yang, Yong-Sen Yu, Cong-Cong Zhu, Yang Xue, Chao Chen, Xuan-Yu Zhang, Bao-Lin Zhang, and Hong-Bo Sun,PDMS-coated S-tapered fiber for highly sensitive measurements of transverse load and temperatureIEEE Trans. Nanotechnol.

 

 • Fang-Shun Yi, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Yue-Feng Liu, Jing Feng and Hong-Bo, Sun, Highly flexible and mechanically robust ultrathin Au grid as electrodes for flexible organic light-emitting devices,

 

 • Yan-Gang Bi, Fang-Shun Yi, Jin-Hai Ji, Wen-Quan Wang, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Ultrathin Au electrodes based on a hybrid nucleation layer for flexible organic light-emitting devices,

 

 • Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Sheng-Yi Xie, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Metal-insulator transition of Ge-Sb-Te superlattice: an electron counting model study,

 

 • Xin-Yue Yu, Ji-Hong Zhao, Chun-Hao Li, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Gold-hyperdoped black silicon with high IR absorption by femtosecond laser irradiation,IEEE Trans. Electron. Devices

 

 • Ji-Hong Zhao , Chun-Hao Li, Xian-Bin Li , Qi-Dai Chen, Zhan-Guo Chen, and Hong-Bo Sun, NIR photodetector based on nanosecond laser-modified siliconSens. Actuators B • Xiang-Chao Sun, Hong Xia, Xiao-Lu Xu, Chao Lv, Yang Zhao, Ingenious humidity-powered micro-worm with asymmetric biped from single hydrogel,   Sens. Actuators B 322, 128620 (2020).


 • Wei Wang, Yong-Lai Zhang,⁠ Bing Han, Jia-Nan Ma, Jian-Nan Wang, Dong-Dong Han, Zhuo-Chen Ma, Hong-Bo Sun, ⁠A complementary strategy for producing moisture and alkane dual-responsive actuators based on graphene oxide and PDMS bimorph,

 

 • Bing Han, Yong-Lai Zhang, Lin Zhu, Xu-Hui Chen, Zhuo-Chen Ma, Xu-Lin Zhang, Jian-Nan Wang, Wei Wang, Yu-Qing Liu, Hong-Bo Sun, Direct laser scribing of AgNPs@RGO biochip as a reusable SERS sensor for DNA detection, Sens. Actuators B 270, 500 (2018).

 

 • Chao Lv, Xiang-Chao Sun, Hong Xia, Yan-Hao Yu, Gong Wang, Xiao-Wen Cao, Shun-Xin Li, Ying-Shuai Wang, Qi-Dai Chen, Yu-De Yu, and Hong-Bo Sun, Humidity-responsive actuation of programmable hydrogel microstructures based on 3D printing

 

 • Gong Wang, Hong Xia, Xiang-Chao Sun, Chao Lv, Shun-Xin Li, Bing Han, Qi Guo, Qing Shi, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Actuator and generator based on moisture-responsive PEDOT: PSS/PVDF composite film,  

 

 • Wei Guan, Chao Lv, Yi-Shi Xu, Yan-Hao Yu, Hong Xia, Li-Gang Niu, Sen Liu,  Gong Wang, Ying-Shuai Wang and Hong-Bo Sun, Hydrodynamic rotating motion of micromotors from femtosecond laser microfabrication,

 

 • Si-Ming Sun, Yun-Lu Sun, Bo-Yuan Zheng, Pan Wang, Zhi-Shan Hou, Wen-Fei Dong, Lei Zhang, Qi-Dai Chen, Li-Min Tong and Hong-Bo Sun, Protein-based Y-junction optical micro-splitters with environment-stimulus-actuated adjustments,

 

 • He-Long Li, Xiang-Ye Wei, Huai-Liang Xu, See-Leang Chin, Kaoru Yamanouchi, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser filamentation for sensing combustion intermediates: a comparative study,J. Mater. Chem.

 

 • Hong-Hua Fang, Ran Ding, Shi-Yang Lu, Xu-Lin Zhang, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Flexible lasers based on the microstructed single-crystalline ultrathin films,

 

 • Lu Zhang, Quan Luo, Fan Zhang, Dong-Mei Zhang, Ying-Shuai Wang, Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Jun-Qiu Liu, Qi-Sheng Huo, and Hong-Bo Sun, High-performance magnetic antimicrobial Janus nanorods decorated with Ag nanoparticles,J. Mater. Chem. C

 

 • Jiang-Lin Du, Hai-Yu Wang, Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Yu-Bin Song, Bai Yang and Hong-Bo Sun, Insight into the effect of functional groups on visible-fluorescence emissions of graphene quantum dots,

 

 • Dong-Xiao Lu, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Huan Wang, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, Solvent tunable PDMS microlens fabricated by femtosecond laser direct writing

 

 • Ya-Wei Hao, Hai-Yu Wang, You-Ju Huang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen, Liang-Bin Li, and Hong-Bo Sun, An evidence of concerted inversion for photon-induced molecular switching of azobenzene using rotation-free azobenzene derivatives,

 

 • Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Ran Zhang, Lei Wang, Xin-Ze Xiao, Hong Xia, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Programmable assembly of CdTe quantum dots into microstructures by femtosecond laser direct writing,Carbon

 

 • Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Yi-Yang Sun, Yong-Lai Zhang, Dong Han, Wei-Quan Tian, Wen-Quan Wang, Yi-Song Zheng, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, Theoretical characterization of reduction dynamics for graphene oxide by alkaline-earth metals,

 

 • Li Guo, Yong-Lai Zhang, Rui-Qiang Shao, Sheng-Yi Xie, Jian-Nan Wang, Xian-Bin Li, Fan Jiang, Hao-Bo Jiang, Qi-Dai Chen, Tong Zhang, and Hong-Bo Sun, Two-beam-laser interference mediated reduction, patterning and nanostructuring of graphene oxide for flexible humidity sensing device,RSC Adv.

 

 • Ying-Shuai Wang, Wen-Fei Dong, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Sheng Huo, Zai-Cheng Sun, and Hong-Bo Sun, One-pot preparation of novel asymmetric structure nanoparticles and its application of catalysis,ACS Photon.

 

 • Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Yong-Lai Zhang, Yu-Shan Liu, Lu Chen, Yue-Feng Liu, Li Guo, Shu Wei, and Hong-Bo Sun, Arbitrary shape designable microscale organic light-emitting devices by using femtosecond laser reduced graphene oxide as a patterned electrode,ChemCatChem

 

 • Bin-Bin Xu, Yong-Lai Zhang, Shu Wei, Hong Ding, and Hong-Bo Sun, On-chip catalytic microreactors for modern catalysis research,J. Phys. Chem. C

 

 • Yan Wang, Lei Wang Hai-Yu Wang, Qi-Dai Chen, Hong-Bo Sun, Ultrafast spectroscopic study of insulator-semiconductor-semimetal transitions in graphene oxide and its reduced derivatives,J. Phys. Chem. C 123, 22550 (2019).

 

 • Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Kai-Jiao Li, Ming Xu, Hai Wang, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Perovskite-cavity complex: the modulated optical characteristics of organometallic halide perovskite CH3NH3PbIxCl3-x doped in length tunable optical micro-cavities

 

 • Ya-Feng Wang, Hai-Yu Wang, Zheng-Shun Li, Jia Zhao, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Electron extraction dynamics in CdSe and CdSe/CdS/ZnS quantum dots adsorbed with methyl viologen, J. Phys. Chem. C, 118, 17240 (2014).

 

 • Ya-Wei  Hao, Hai-Yu  Wang, Zhen-Yu  Zhang, Xu-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Time-resolved fluorescence anisotropy of surface plasmon coupled emission on metallic gratings,

 

 • Li Guo, Rui-Qiang Shao, Yong-Lai Zhang, Hao-Bo Jiang, Xian-Bin Li, Sheng-Yi Xie, Bin-Bin Xu, Qi-Dai Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Bandgap tailoring and synchronous microdevices patterning of graphene oxides,

 

 • Bing-Rong Gao, Hai-Yu Wang, Zhi-Yong Yang, Hai Wang, Lei Wang, Ying Jiang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, Yu-Peng Li, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Comparative time resolved study of two aggregation induced emissive molecules,  

 

 • Ying Jiang, Hai-Yu Wang, Hai Wang, Bing-Rong Gao, Ya-Wei Hao, Yu Jin, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon enhanced fluorescence of dye molecules on metal grating films, J. Phys. Chem. C 115, 12636 (2011).

 

 • Jie Yang, Hong-Hua Fang, Ran Ding, Yong-Lai Zhang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, High quality large size organic crystals prepared by improved physical vapor growth technique and their optical gain properties, J. Phys. Chem. C. 115, 9171 (2011).

 

 • Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Jie Yang, Hong Xia, Bing-Rong Gao, Jing Feng, Yu-Guang Ma, Hong-Bo Sun, Two-photon pumped amplified spontaneous emission from cyano-substituted oligo(p-phenylenevinylene) crystals with aggregation-induced emission enhancement, .

 

 • Jing Feng, Dan-Dan Zhang, Yue-Feng Liu, Yu Bai, Qi-Dai Chen, Shi-Yong Liu, and Hong-Bo Sun, Magnetic nanofilm of Fe3O4 for highly efficient organic light-emitting devices, .

 

 • Ying Jiang, Hai-Yu Wang, Li-Ping Xie, Bing-Rong Gao, Lei Wang, Xu-Lin Zhang, Qi-Dai Chen, Han Yang, Hong-Wei Song, and Hong-Bo Sun, Study of electron-phonon coupling dynamics in Au nanorods by transient depolarization measurements, J. Phys. Chem. C. 114, 2913 (2010).

 

 • Hong Xia, Lu Zhang, Qi-Dai Chen, Li Guo, Hong-Hua Fang, Xian-Bin Li, Jun-Feng Song, Xu-Ri Huang, and Hong-Bo Sun, Band-gap controllable photonic crystals consisting of magnetic nanocrystal clusters in a solidified polymer matrix, J. Phys. Chem. C 113, 18542 (2009).Chem. Asian J.

 

 • Jian-Nan Wang, Rui-Qiang Shao, Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hao-Bo Jiang, Dong-Xiao Lu, and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene surfaces with superhydrophobicity and iridescence,  Soft Matter

 

 • Shuai Zhao, Hong Xia, Dong Wu, Chao Lv, Qi-Dai Chen, Katsuhiko Ariga, Lian-Qing Liu, and Hong-Bo Sun, Mechanical stretch for tunable wetting from topological PDMS film,

 

 • Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Eunkyoung Kim, and Hong-Bo Sun, Recent developments in superhydrophobic surfaces with unique structural and functional properties,

 

 • Lu Zhang, Fan Zhang, Ying-Shuai Wang, Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Jun-Feng Song, Qi-Sheng Huo, and Hong-Bo Sun, Magnetic colloidosomes fabricated by Fe3O4–SiO2 hetero-nanorods,

 

 • Dong Wu, Qi-Dai Chen, Hong Xia, Jian Jiao, Bin-Bin Xu, Xiao-Feng Lin, Ying Xu, and Hong-Bo Sun, A facile approach for artificial biomimetic surfaces with both superhydrophobicity and iridescence, .Langmuir

 

 • Yu-Qing Liu, Zhi-Zhen Jiao, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, and Hong-Bo Sun, Kraft mesh origami for efficient oil−water separation,

 

 • Rui-Zhu Yang, Wen-Fei Dong, Xiang Meng, Xu-Lin Zhang, Yun-Lu Sun, Ya-Wei Hao, Jing-Chun Guo, Wen-Yi Zhang, Yong-Sen Yu, Jun-Feng Song, Zhi-Mei Qi, and Hong-Bo Sun, Nanoporous TiO2/polyion thin film-coated long period grating sensors for direct measuring low molecule weight analytes,

 

 • Si-Zhu Wu, Dong Wu, Jia Yao, Qi-Dai Chen, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Hong-Hua Fang, and Hong-Bo Sun, One-step preparation of regular micropearl arrays for two-direction controllable anisotropic wetting, .CrystEngComm

 

 • Hong-Hua Fang, Jie Yang, Ran Ding, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Top down fabrication of organic nanocrystals by femtosecond laser induced transfer method,Phys. Chem. Chem. Phys.

 

 • Xiang-Yang Ren, Sha Xia, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Xue-Peng Wang, Dan Wang, Zhanguo Chen, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Non-phase-separated 2D B-C-N alloys via molecule-like carbon doping in 2D BN: Atomic structures and optoelectronic properties, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 23106 (2018).

 

 • Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Ji-Hong Zhao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Electric field analyses on monolayer semiconductors: An example of InSe,

 

 • Mo-Ran Wang, Xiang-Yang Ren, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, and Hong-Bo Sun, Electronic excitation induced hydrogen-bond adjustment and lattice control in organic-inorganic hybrid cubic perovskites: a fixed occupation molecular dynamics study. Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 26164 (2017).

 

 • Nian-Ke Chen, Dong Han, Xian-Bin Li, Feng Liu, Junhyeok Bang, Xue-Peng Wang, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Giant lattice expansion by quantum stress and universal atomic forces in semiconductors under instant ultrafast laser excitation, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 24735 (2017).

 

 • Yan-Xia Zhang, Hai-Yu Wang, Zhen-Yu Zhang, Yu Zhang, Chun Sun, Yuan-Yuan Yue, Lei Wang, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Photoluminescence quenching of inorganic cesium lead halides perovskite quantum dots (CsPbX3) by electron/hole acceptor

 

 • Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Yan-Xia Zhang, Kai-Jiao Li, Xue-Peng Zhan, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Size-dependent one-photon- and two-photon-pumped amplified spontaneous emission from organometal halide CH3NH3PbBr3 perovskite cubic microcrystals, Phys. Chem. Chem. Phys. 19, 2217 (2017).

 

 • Zhen-Yu Zhang, Xin Chen, Hai-Yu Wang, Ming Xv, Bing-Rong Gao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun,Elucidating the band structure and free charge carrier dynamics of pure and Impurities doped CH3NH3PbI3-xClx perovskite thin films,

 

 • Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei Quan Tian, Nian-Ke Chen, Yeliang Wang, Shengbai Zhang, and Hong-Bo Sun, Novel two-dimensional MgB6 crystal: metal-layer stabilized boron kagome lattice,  Phys. Chem. Chem. Phys. 17, 1093 (2015).

 

 • Xue-Peng Wang, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Yan Cheng, Xue-Qing Liu, Meng-Jiao Xia, Zhi-Tang Song, Xiao-Dong Han, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, Role of nano amorphous interface in crystallization of Sb2Te3  towards nonvolatile phase change memory from first principles insight, .

 

 • Ye Tian, Yong-Lai Zhang, Hong Xia, Li Guo, Jin-Feng Ku, Yan He, Ran Zhang, Bin-Zong Xu, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Solvents response of polymers for micromachine manipulation,J. Phys. Chem. B

 

 • Bing-Rong Gao, Hai-Yu Wang, Ya-Wei Hao, Li-Min Fu, Hong-Hua Fang, Ying Jiang, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Hong Xia, Ling-Yun Pan, Yu-Guang Ma, and Hong-Bo Sun, Time-resolved fluorescence study of aggregation-induced emission enhancement by restriction of intramolecular charge transfer state,ChemPhysChem

 

 • Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei-Quan Tian, Dan Wang, Nian-Ke Chen, Dong Han, and Hong-Bo Sun, Slide fastener reduction of graphene oxide edges by calcium: insight from ab initio molecular dynamics

 

 • Hong Xia, Jie Yang, Hong-Hua Fang, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, Xiao-Qiang Yu, Yu-Guang Ma, Min-Hua Jiang, and Hong-Bo Sun, Efficient two-photon excited amplified spontaneous emission from organic single crystals, .Electrophoresis

 

 • Bin-Bin Xu, Zhuo-Chen Ma, Huan Wang, Xue-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Xu-Lin Zhang, Ran Zhang, Hao-Bo Jiang, and Hong-Bo Sun, A SERS-active microfluidic device with tunable surface plasmon resonances,Chem. Rec.

 

 • Yu-Qing Liu, Yong-Lai Zhang, Yan Liu, Hao-Bo Jiang, Dong-Dong Han, Bing Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Surface and interface engineering of graphene oxides film by controllable photoreduction,Sol. Energy Mater. Sol. Cells

 

 • Yang Chen, Shi-Rong Wang, Nan Zhang, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Thermally-induced wrinkles on PH1000/graphene composite electrode for enhanced efficiency of organic solar cells,

 

 • Ming Xu, Jing Feng, Zhao-Jun Fan, Xia-Li Ou, Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang and Hong-Bo Sun, Flexible perovskite solar cells with ultrathin Au anode and vapour-deposited perovskite film,

 

 • Xia-Li Ou, Ming Xu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Flexible and efficient ITO-free semitransparent perovskite solar cells,Adv. Mater. Interf.

 

 • Xue-Peng Zhan, Yi-Jun Wang, Yue Su, Mu-Tian Li, Hong-Wei Zang, Hong Xia, Huai-Liang Xu, Bin Liu and Hong-Bo Sun, Micro-nano-texturing inner surfaces of small-caliber high-aspect-ratio and super-hydrophobic artificial vessels using femtosecond laser filamenting pulses,

 

 • Chao Lv, Hong Xia, Qing Shi, Gong Wang, Ying-Shuai Wang, Qi-Dai Chen, Yong-Lai Zhang, Lian-Qing Liu and Hong-Bo Sun, Sensitively humidity-driven actuator based on photopolymerizable PEG-DA films,

 

 • Xue-Qing Liu, Qi-Dai Chen, Rui Wang, Lei Wang, Xiao-Lin Yu, Jiang-Nan Cao, Yan-Min Zhou and Hong-Bo Sun, Simultaneous femtosecond laser doping and surface texturing for implanting applications,Adv. Mater. Technol.

 

 • Shun-Xin Li, Hong Xia, Guo-Ping Zhang, Xiao-Lu Xu, Ying Yang, Gong Wang and Hong-Bo Sun, Shape-designable and size-tunable organic-inorganic hybrid perovskite micro-ring resonator arrays, Adv. Mater. Technol. 2000051 (2020)..

 

 • Da Yin, Zhi-Yu Chen, Nai-Rong Jiang, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xu-Lin Zhang, Wei Han, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Highly flexible fabric-based organic light-emitting devices for conformal wearable displays,

 

 • Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yan-Gang Bi, Da Yin and Hong-Bo Sun, Recent developments in flexible organic light-emitting devices

 

 • Dong-Dong Han, Yu-Qing Liu, Jia-Nan Ma, Jiang-Wei Mao, Zhao-Di Chen, Yong-Lai Zhang and Hong-Bo Sun, Biomimetic graphene actuators enabled by multi-response graphene oxide paper with pre-tailored reduction gradient,

 

 • Dong-Dong Han, Yong-Lai Zhang, Jia-Nan Ma, Yan Liu, Jiang-Wei Mao, Chang-Hao Han, Kai Jiang, Hong-Ran Zhao, Tong Zhang, Huai-Liang Xu and Hong-Bo Sun, Sunlight-reduced graphene oxides as sensitive moisture sensors for smart device design,

 

 • Zhuo-Chen Ma, Yong-Lai Zhang, Bing Han, Xue-Qing Liu, Han-Zhuang Zhang, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser direct writing of plasmonic Ag/Pd alloy nanostructures enables flexible integration of robust SERS substrates, Nanoscale Horizon

 

 • Huan Wang, Yong-Lai Zhang, Xia Hong, Qi-Dai Chen and Hong-Bo Sun, Photodynamic assembly (PDA) of nanoparticles (NPs) towards flexible patterningSol. Energy Mater. Sol. Cells

 

 • Yang Chen, Shi-Rong Wang, Nan Zhang, Yuan-Yuan Yue, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Thermally-induced wrinkles on PH1000/graphene composite electrode for enhanced efficiency of organic solar cells,

 

 • Ming Xu, Jing Feng, Zhao-Jun Fan, Xia-Li Ou, Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang and Hong-Bo Sun, Flexible perovskite solar cells with ultrathin Au anode and vapour-deposited perovskite film,

 

 • Xia-Li Ou, Ming Xu, Jing Feng and Hong-Bo Sun, Flexible and efficient ITO-free semitransparent perovskite solar cells,Optica

 

 • Lei Wang, Bin-Bin Xu, Xiao-Wen Cao, Qian-Kun Li, Wen-Jing Tian, Qi-Dai Chen, Saulius Juodkazis and Hong-Bo Sun, Competition between subwavelength and deep-subwavelength structures ablated by ultrashort laser pulses

 

 • Xu-Lin Zhang, Jing Feng, Xiao-Chi Han, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, Jun-Feng Song, and Hong-Bo Sun, Hybrid Tamm plasmon-polariton/microcavity modes for white top-emitting organic light-emitting devices.Acta Mater.

 

 • Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Wei Quan Tian, Shengbai Zhang, Hong-Bo Sun, Strong electron-polarized atom chain in amorphous phase-change memory Ge-Sb-Te alloy,

 

 • Xue-Peng Wang, Xian-Bin Li, Nian-Ke Chen, Qi-Dai Chen, Xiao-Dong Han, Sheng-Bai Zhang and Hong-Bo Sun, Element-specific amorphization of vacancy-ordered GeSbTe for ternary-state phase change memory

 

 • Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Xue-Peng Wang, Meng-Jiao Xia, Sheng-Yi Xie, Hai-Yu Wang, Zhitang Song, Shengbai Zhang and Hong-Bo Sun, Origin of high thermal stability of amorphous Ge1Cu2Te3 alloy: A significant Cu-bonding reconfiguration modulated by Te lone-pair electrons for crystallization,Nanomaterials