Papers of 2014

174. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yun-Fei Li, Yang Chen, Xu-Lin Zhang, Xiao-Chi Han, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon-polariton mediated red emission from organic light-emitting devices based on metallic electrodes integrated with dual-periodic corrugation, Sci. Rep. 4, 7108 (2014).

173. Xuan-Yu Zhang, Yong-Sen Yu, Chao Chen, Cong-Cong Zhu, Rui Yang, Zi-Jian Liu, Ju-Fa Liang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Point-by-point dip coated long-period gratings in microfibers, IEEE Photon. Technol. Lett. 26, 2503 (2014).

172. Ran Ding, Jing Feng, Xu-Lin Zhang, Wei Zhou, Hong-Hua Fang, Yue-Feng Liu, Qi-Dai Chen, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Fabrication and characterization of organic single crystal-based light-emitting devices with improved contact between the metallic electrodes and crystal, Adv. Funct. Mater. 24, 7085, (2014).

171. Zhen-Yu Zhang, Hai-Yu Wang, Jiang-Lin Du, Xu-Lin Zhang, Ya-Wei Hao, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Strong coupling in hybrid plasmon-modulated nanostructured cavities, Appl. Phys. Lett. 105, 191117 (2014).

170. Dong-Xu Liu, Yun-Lu Sun Wen-Fei Dong, Rui-Zhu Yang, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Dynamic laser prototyping for biomimetic nanofabrication, Laser Photon. Rev. 8, 882, (2014).

169. Ming Xu, Jing Feng, Yu-Shan Liu, Yu Jin, Hai-Yu Wang, and Hong-Bo Sun, Effective and tunable light trapping in bulk heterojunction organic solar cells by employing Au-Ag alloy nanoparticles, Appl. Phys. Lett. 105, 153303 (2014).

168. Dong Wu, Jian-Nan Wang, Li-Gang Niu, Xu-Lin Zhang, Si-Zhu Wu, Qi-Dai Chen, Luke P. Lee, and Hong-Bo Sun, Bioinspired Fabrication of High-Quality 3D Artificial Compound Eyes by Voxel-Modulation Femtosecond Laser Writing for Distortion-Free Wide-Field-of-View ImagingAdv. Opt. Mater. 2, 751 (2014).

167. Ying-Shuai Wang, Wen-Fei Dong, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Sheng Huo, Zai-Cheng Sun, and Hong-Bo Sun, One-pot preparation of novel asymmetric structure nanoparticles and its application of catalysis, RSC Adv. 4, 43589(2014).

166. Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei-Quan Tian, Dan Wang, Nian-Ke Chen, Dong Han, and Hong-Bo Sun, Slide fastener reduction of graphene oxide edges by calcium: insight from ab initio molecular dynamicsChemPhysChem 15, 2707 (2014).

165. Yan-Gang Bi, Jing Feng, Yun-Fei Li, Yong-Lai Zhang, Yu-Shan Liu, Lu Chen, Yue-Feng Liu, Li Guo, Shu Wei, and Hong-Bo Sun, Arbitrary shape designable microscale organic light-emitting devices by using femtosecond laser reduced graphene oxide as a patterned electrode, ACS Photon. 1, 690 (2014).

164. Ya-Feng Wang, Hai-Yu Wang, Zheng-Shun Li, Jia Zhao, Lei Wang, Qi-Dai Chen, Wen-Quan Wang, and Hong-Bo Sun, Electron extraction dynamics in CdSe and CdSe/CdS/ZnS quantum dots adsorbed with methyl viologen, J. Phys. Chem. C, 118, 17240 (2014).

163. Hong-Hua Fang, Jie Yang, Jing Feng, Takeshi Yamao, Shu Hotta, and Hong-Bo Sun, Functional organic single crystals for solid-state laser applications, Laser Photon. Rev. 8, 687 (2014).

162. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Polymer encapsulation of flexible top-emitting organic light-emitting devices with Improved light extraction by integrating a microstructureOrg. Electron. 15, 2661 (2014).

161. Hao-Bo Jiang, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, Zi-Ruo Hong, and Hong-Bo Sun, Bioinspired fabrication of superhydrophobic graphene films by two-beam laser interference, Adv. Funct. Mater. 24, 4595 (2014).

160. He-Long Li, Xiang-Ye Wei, Huai-Liang Xu, See-Leang Chin, Kaoru Yamanouchi, and Hong-Bo Sun, Femtosecond laser filamentation for sensing combustion intermediates: a comparative study, Sens. Actuators B 203, 887 (2014).

159. Sheng-Yi Xie, Xian-Bin Li, Wei-Quan Tian, Nian-Ke Chen, Xu-Lin Zhang, Ye-Liang Wang, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, First-principles calculations of a robust two-dimensional boron honeycomb sandwiching a triangular molybdenum layer,Phys. Rev. B 90, 035447 (2014).

158. Bin-Bin Xu, Lei Wang, Zhuo-Chen Ma, Ran Zhang, Qi-Dai Chen, Chao Lv, Bing Han, Xin-Ze Xiao, Xu-Lin Zhang, Yong-Lai Zhang, Kosei Ueno, Hiroaki Misawa, and Hong-Bo Sun, Surface plasmon mediated programmable optical nanofabrication of oriented silver nanoplate, ACS Nano 8, 6682 (2014).

157. Shi-Yang Lu, Hong-Hua Fang, Jing Feng, Hong Xia, Tie-Qiang Zhang, and Hong-Bo Sun, Highly stable on-chip embedded organic whispering gallery mode lasersIEEE J. Lightwave Technol. 32, 2415 (2014).

156. Lei Wang, Hai-Yu Wang, Hao-Tong Wei, Hao Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Unraveling charge separation and transport mechanism in aqueous-processed polymer/CdTe nanocrystal hybrid solar cells, Adv. Energy Mater. 4, 1301882 (2014).

155. Xue-Peng Wang, Nian-Ke Chen, Xian-Bin Li, Yan Cheng, Xue-Qing Liu, Meng-Jiao Xia, Zhi-Tang Song, Xiao-Dong Han, Sheng-Bai Zhang, and Hong-Bo Sun, Role of nano amorphous interface in crystallization of Sb2Te3  towards nonvolatile phase change memory from first principles insight, Phys. Chem. Chem. Phys. 16, 10810 (2014).

154. Xu-Lin Zhang, Jun-Feng Song, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Eliminating angular dispersion in microcavity by employing metamaterials with hyperbolic dispersion as reflectors, IEEE J. Quantum Electron. 50, 348 (2014).

 

153. Lei Wang, Shou-Jun Zhu, Hai-Yu Wang, Song-Nan Qu, Yong-Lai Zhang, Jun-Hu Zhang, Qi-Dai Chen, Huai-Liang Xu, Wei Han, Bai Yang, and Hong-Bo Sun, Common origin of green luminescence in carbon nanodots and grapheme quantum dots,  ACS Nano 8, 2541 (2014). 

152. Li Guo, Yong-Lai Zhang, Dong-Dong Han, Hao-Bo Jiang, Dan Wang, Xian-Bin Li, Hong Xia, Jing Feng, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Laser-mediated programmable N-doping and simultaneous reduction of graphene oxides, Adv. Opt. Mater. 2, 120 (2014).

151. Lei Wang, Qi-Dai Chen, Rui Yang, Bin-Bin Xu, Hai-Yu Wang, Hai Yang, Cheng-Song Huo, Hong-Bo Sun, and Hai-Ling Tu, Rapid production of large-area deep sub-wavelength hybrid structures by femtosecond  laser light-field tailoring, Appl. Phys. Lett. 104, 031904 (2014).

150. Yong-Lai Zhang, Li Guo, Hong Xia, Qi-Dai Chen, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Photoreduction of graphene oxides: methods, properties and applications, Adv. Opt. Mater. 2, 10 (2014).

149. Yue-Feng Liu, Jing Feng, Yi-Fan Zhang, Hai-Feng Cui, Da Yin, Yan-Gang Bi, Jun-Feng Song, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Improved efficiency of indium-tin-oxide-free flexible organic light-Emitting devices. Org. Electron. 15, 478 (2014).

148. Xuan-Yu Zhang, Yong-Sen Yu, Cong-Cong Zhu, Chao Chen, Rui Yang, Yang Xue, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Miniature end-cpped fiber sensor for refractive index and temperature measurementIEEE Photon. Technol. Lett. 26, 7 (2014). 

147. Yun-Lu Sun, Wen-Fei Dong, Li-Gang Niu, Tong Jiang, Dong-Xu Liu, Lu Zhang, Ying-Shuai Wang, Dong-Pyo Kim, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Protein-based soft micro-optics fabricated by femtosecond laser direct writing, Light Sci. Appl. 3, e129 (2014).