Papers of 2021


387. Chi Ma, Xiu-Min Gao, Yue-Feng Liu, Yan-Gang Bi, Xue-Mei Wen, Xu-Lin Zhang, Da Yin, Jing Feng, and Hong-Bo Sun, Capillary force-induced printing of stretchable and mechanically stable silver nanowire electrodes with highly ordered alignment for ultra-flexible organic light-emitting devices, IEEE T.Nanotechnol. (2021).

 

386. Feng Yu, Li-Cheng Wang, Yang Chen, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Xi-Feng Ren, Hong-Bo Sun, Polarization independent quantum devices with ultra-low birefringence glass waveguides, J. Lightw.Technol. (2021).


385. Ze-Zheng Li, Xiao-Yan Li, Feng Yu, Qi-Dai Chen, Zhen-Nan Tian, Hong-Bo Sun, Circular cross-section waveguides processed by multi-foci shaped femtosecond pulses, Opt. Lett. (2021).


384. Yu-Qing Liu, Zhao-Di Chen, Dong-Dong Han, Jiang-Wei Mao, Jia-Nan Ma, Yong-Lai Zhang, and Hong-Bo Sun, Bioinspired soft robots based on the moisture-responsive graphene oxide, Adv. Sci. (2021).


383. Zhi-Yong Hu, Hang Ren, Hong Xia, Zhen-Nan Tian, Jin-Lei Qi, Mao Wen, Qi-Dai Chen, and Hong-Bo Sun, Two-photon polymerization nanomanufacturing based on the definition-reinforcement-solidification (DRS) strategy,  J. Lightw. Technol. 2021.